G6 Unit  1

Greeting

G6 Unit 2

What do yo want to  be?

Test

Unit 1 และ 2

G6 Unit 3

Weather and Season

G6 Unit 4

Food and Drink

Test

Unit 3 และ 4

การบ้าน Homework 

วัดแววความสามารถพิเศษ

ตัวอย่างคลิป VDO

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TGXIZIe3Nzc

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=oyXhxX1JPJk

ปฏิทิน Calendar

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

นางสาวจิดาพันธุ์  ศรีเทศ 🥰

ตำแหน่ง ครู 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


แผนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์